OM BYGNINGEN LOKALERNE ARRANGEMENTER KONTAKT tilbage til forside
Børsens historie
Børsen i årstal


1619-1623
Bygningen opføres med valmtag uden kviste.

1624-1627
Vestgavl, spir og nordfacadens 9 kviste samt sydfacadens midterste kvist opføres.

1640-1645
Østgavl opføres.

1658
Børsen får nyt tag, da Kongen skulle bruge det oprindelige blytag til kanonkugler under Københavns belejring.

1742
Christian VI’s ”Forordning om Kommercien” danner grundlaget for Grosserer-Societetets stiftelse.

1775
Børsen får nyt spir.

1810
Børsen får sin egen Børssal.

1850
Det var krisetider for Børsen. Konkurrencen fra butikker ude i byen slår igennem. Kunderne svigter Børsen.

1857
Grossererne køber Børsen af Frederik VII for 70.000 rigsdaler. Kongen pålagde Børsen fredningsbestemmelser som en betingelse for handelen.

1857-1859
Indvendig ombygning med væsentlige ændringer i tagkonstruktionen i forbindelse med etablering af den nuværende Børssal.

1858
Børssalen indvies.

1877
Rampen afkortes mod Slotspladsen.

1879-1883
Gennemgribende renovering af facader og spir. Store dele af sandstens- og figurarbejder udskiftes. Resterende kviste på sydfacaden opføres. Tagbeklædningen ændres fra bly til kobber. De sidste boder i stueetagen nedlægges.

1895
P. S. Krøyer maler det berømte Børsbillede, som viser datidens mest fremtrædende erhvervsfolk i Børssalen.

1920’erne
Efterhånden er det kun vekselerer og bankfolk, der præger Børsen.

1942
Arkitekt og kgl. bygningsinspektør, professor Kai Gottlob indretter Komitesalen på 1. sal. 1946
Rampens nordvæg omlægges i forbindelse med tilkørsel til den nye Knippelsbro.

1957
Biblioteket indrettes, og i anledning af 100-års-dagen for købet af Børsbygningen skænker Louis Bahnson Ravenna-Mosaikken i receptionen, udført af Boye Givskov.

1974
Københavns Fondsbørs flytter fra Børsen til Nikolaj Plads.

1974
Børsbygningen gennemgår en tiltrængt restaurering.

1982-1985
Ombygning af 2. sal til kontorer.

1987
Grosserer-Societetet og Provinshandelskammeret fusionerer, og navnet ændres til Det Danske Handelskammer.

1995
Rampen mister sine træer pga. elmesyge. Rampen og gavlen gennemgår en kraftig renovering.1995 Thomas Kluge maler Komitebilledet i anledning af 100 året for Krøyers Børsbillede.

1997
Handelskammeret tildeles Europa Nostra-prisen for renovering af vestgavl og rampen. Prisen overrækkes af HKH Prins Henrik.

1999-2001
Bygningen gennemgår et moderne løft. Renoveringen omfatter bl.a. reception, mosaik, trappe samt Børsgangen og mødelokaler i tilknytning til denne.

2002
Handelskammeret går sammen med AHTS og HORESTA og danner HTS, Handel, Transport og Serviceerhvervene.

2003
HTS dannes ved en fusion mellem Handelskammeret og arbejdsgiverforeningerne AHTS og Horesta. 1. januar 2003

2005
HTS opløses og HTSI dannes.

2007
HTSI og DH&S samles i én organisation med navnet Dansk Erhverv

prøv en virtual tour