OM BYGNINGEN LOKALERNE ARRANGEMENTER KONTAKT tilbage til forside
Receptionen
Børssalen
Biblioteket
Børsgangen
Empiresalonen
Tietgensalen
Komitesalen
Formandens kontor
Biblioteket blev indrettet af arkitekt
professor Kai Gottlob i 1957, i forbindelse med 100-års jubilæet for Grosserer-Societetets køb af Børsen. Oprindeligt var biblioteket indrettet som læse- og rygeværelse. I læseværelset havde grossererne mulighed for at læse dagens aviser og tidsskrifter. I rygeværelset – i bibliotekets anden halvdel – var det muligt i de fire afdelinger at ryge sig en god cigar, mens man uforstyrret kunne tale forretninger.

Midt i biblioteket ses den store kamin. Oprindeligt havde maleren Vilhelm Andersens kalkmaleri af Danmarkskortet prydet kaminen. I forbindelse med Grosserer-Societetets bestyrelses (komiteens) 150 års jubilæum i 1967 blev Danmarkskortet udskiftet med et tilsvarende kort overført til kakler; dette var en gave fra grosserer Hugo Evers.
Det nye børsbillede
Overfor kaminen hænger bibliotekets nyeste billede – Komitebilledet. Den unge, lovende kunstner Thomas Kluge fik i 1995 til opgave at forevige Handelskammerets 13 komitemedlemmer samt den administrerende direktør. Ser man godt efter, er der faktisk 16 personer på billedet, idet Thomas Kluge har malt sig selv samt P.S. Krøyer på de to bøger som den afbildede formand og det stående medlem har i hånden.

Thomas Kluge har efter eget udsagn anvendt i alt 1.400 timer på maleriet og undervejs studeret over 600 fotografier af de forskellige personer på billedet. Komitemedlemmerne har ikke på noget tidspunkt været samlet for at ”stå model” til billedet, og alle er malt ud fra fotos fra kunstnerens studie.

Det første børsbillede

Thomas Kluges billede skulle være 1990’ernes svar på P.S. Krøyers børsbillede fra 1895, som hænger på modsatte side og viser livet i Børssalen omkring århundredeskiftet. Dengang var det skik og brug, at man skulle have høj hat på, når man gik på Børsen. På Krøyers billede stod alle personerne model for kunstneren, alle betalte for at være med, og jo mere man betalte, jo længere frem i billedet kom man.

I følge et notat af grosserer G.A. Hagemann marts 1906 ville Krøyer have den beskedne sum af 20.000 kr. for billedet. Dette gjorde, at en fremtrædende plads kostede 800 kr., en mere tilbagetrukken plads kostede 500 kr., og baggrundspladsen ville koste 300 kr. Det ville grossererne og de andre herrer på billedet ikke være med til. Først da grosserer Isberg (leder af Handelshuset I.P. Suhr & Søn) ydede en sum på 5.000 kr., faldt prisen for de resterende. Slutresultatet blev derfor, at en forgrundsplads kostede 500 kr., mellemplads 300 kr., og en placering i baggrunden kostede 100 kr. Alle pladser til billedet blev hurtigt besat, og Krøyers berømte ”Børsbillede” blev hans første store gruppebillede.

Christian Hoyers billede af Christian IV og Tycho Brahe (1810)
I 1997 restaurerede man Christian Hoyers billede af Christian IV, som beærer Tycho Brahe med de gyldne kæder. Billedet blev i sin tid skænket af etatsråd L.N. Hvidt, som var formand for Grosserer-Societetet i 1842-1856.

”Marinebillede” af Anton Melbye (1863) og ”Søstykker” af Chr. Mølsted (1890)
I 1998 fik man restaureret Marinebilledet og Søstykkerne, der hænger i Biblioteket. I 1957 havde arkitekt, professor Kai Gottlob taget de originale guldrammer af billederne og påsat en enkelt beskeden træliste. Guldrammerne blev i 1998 hentet frem fra loftet, og resultatet blev, at begge billeder nu hænger i Biblioteket med de originale rammer.

”Badende ved stranden” af William Scharff (1939)
Lidt mere skjult end de andre billeder hænger et mere moderne maleri af badende, nøgne mennesker.
Indretningsår: 1957
Arkitekt: professor Kai Gottlob
Leje af Biblioteket
vis print version
frem tilbage