OM BYGNINGEN LOKALERNE ARRANGEMENTER KONTAKT tilbage til forside
Receptionen
Børssalen
Biblioteket
Børsgangen
Empiresalonen
Tietgensalen
Komitesalen
Formandens kontor
I sommeren 1999 gennemgik foyeren
omkring trappen og den lange gang på 1. sal en grundig renovering. Fredningsmyndighedernes krav satte visse begrænsninger, og man valgte derfor at føre udseendet tilbage til den stil, som blev udarbejdet af arkitekt, professor Kai Gottlob i 1942 i forbindelse med Grosserer-Societetets 200 års jubilæum.

Gangen bruges i dag af og til som opholdsrum og er derfor indrettet med siddegrupper af Poul Kjærholms klassiske møbler.

På begge sider af gangen er der kontorer og mødelokaler, som alle benyttes i Dansk Erhverv's daglige virke. Mødelokalerne Empiresalonen, Tietgensalen, Komitesalen og Formandens Kontor ligger alle med adgang fra den lange gang.
Indretningsår: 1942
Restaurationsår: 1999
frem tilbage