OM BYGNINGEN LOKALERNE ARRANGEMENTER KONTAKT tilbage til forside
Receptionen
Børssalen
Biblioteket
Børsgangen
Empiresalonen
Tietgensalen
Komitesalen
Formandens kontor
Det første, man møder, når man
i dag træder ind i Børsbygningen via Slotsholmsgade, er receptionen foran den smukke mosaik, der snor sig i tre afsnit rundt om trappen til 1. sal. Mosaikken blev skænket af et tidligere komitemedlem, direktør Louis Bahnson. Den blev skabt i 1957 af Boye Givskov i Ravenna i Norditalien og blev derefter transporteret til Danmark i store kvadrater og muret op på soklen. Det tog kunstneren ca. 2 år, fra de første udkast var gjort, til det endelige resultat var færdigt. Mosaikken menes at være Nordens største Ravenna-mosaikarbejde. Ifølge Boye Givskov indeholder den i alt ca. 670.000 sten, som er lagt i ca. 600 farvenuancer.

På vestsiden af mosaikken vogter Merkur og til højre Neptun som symboler på, hvad handelens hovedorganisation står for. Indskriften lyder:

"Den 4. august 1742 stiftedes Grosserer-Societetet"

"Den 23. april 1817 oprettedes Grosserer-Societetets komite"

"Herfra er dansk handels tarv siden varetaget til samfundets gavn"

"1857 overtog Grosserer-Societetet til ejendom Christian 4.s gamle børs som rejstes 1618-1640"

I 2000 fik Børsen endnu et "ansigtsløft". Receptionen ved indgangen blev flyttet, og indgangspartiet blev udført i glas. "Mosaikken" bruges i dag som business lounge, hvor man kan få en kop kaffe og gå på internettet.

Trappen
I sommeren 1999 gennemgik foyeren omkring trappen og den lange gang på 1. sal en grundig renovering.

Sparebøssen/blokken
Til venstre for fløjdørene til den lange gang på 1. sal i Børsbygningen står "blokken".

Blokken stammer oprindeligt fra en kongelig forordning fra 1683, hvor Kong Christian V, som havde overgivet administrationen af Børsbygningen til Søkvæsthuset, udtrykte følgende:

"Såsom i vor kgl. Residensstad Kiøbenhavn er anordnet et Kvæsthus til deres Underhold og Læge, som under Krigstjenesten til Lands og Vands vorder quæstet og tager Skade paa deres Lemmer og Sundhed, da bør vore kongelige Arvesuccessorer at lade sig samme Kvæsthuses Konservation være angelegen."

Med udgangspunkt i ovennævnte blev der på Børsen opstillet en blok til fordel for de kvæstede. Blokken blev placeret ved indgangen fra rampen, hvor den stod indtil 1876, da Finansministeriet, som var i besiddelse af nøglen, for sidste gang tømte den for dens indhold.
Receptionen:
Renoveret i 2000
Mosaikken:
Boye Givskov 1957
Ca. 670.000 sten
frem tilbage